FARO + FARO-S 2020:1

Bok

550 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

FARO och FARO-S innehåller Allmänna Råd som FunkiS Tekniska Råd har tagit fram för att ge OVK-kontrollanterna (besiktningsmännen) stöd vid bedömning av ventilationssystemen vid funktionskontrollerna.

Som underlag har Tekniska Rådet i FunkiS haft lagar och förordningar samt Boverkets svar på olika spörsmål som ställts genom åren. De har även gått igenom all tillgänglig litteratur i ämnet som tagits fram sedan SFS 1991:1273 klubbades, och sammanställt olika bedömningar i FARO och FARO-S, fram till dessa utgåvor 2020.

Många av dessa råd redovisar FunkiS uppfattning i frågor som genom åren varit svårtolkade och att det har funnits olika bedömningar av utfallet beroende på hur man berörs av OVK. De tekniska och juridiska experterna inom FunkiS som arbetat fram dessa skrifter har varit verksamma sedan 1993 i föreningen och råden kan därför anses vara välgrundade.

Bedömningen 1, 2 och 0 har av hävd använts för att underlätta arbetet och göra det förståerligt för gemene man vid åtgärder och kontroll. FunkiS arbetar även för att bedömningar vid OVK-arbetet ska vara likriktat och inte skilja sig från en kontrollant till en annan. Vid framtida större förändring av lagrummet kommer FARO och FARO-S att uppdateras i nya utgåvor.