Den inkluderande staden

av Stefan Fölster
bok

241 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Hållbar stadsutveckling är att se förnyelse av områden som en del i den övergripande stadsutvecklingen. Att skapa levande och trygga områden. Frågor som ställs i boken är bland andra:

  • Hur bygger man för gemenskap?
  • Hur skapar man platser som inkluderar?
  • Och hur gör man det på ett sätt som gynnar hela staden?

Byggvesta, Hyresgästföreningen och Riksbyggen har tillsammans med nationalekonomen Stefan Fölster sökt svaren på frågorna.