Aff-definitioner 15 - Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.

Aff-definitioner 15

Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.

I lager

Pris: 645 kr + moms

Snabb leverans

Uppdateringen av Aff-definitioner har haft följande utgångspunkter:

  • Ett helhetsgrepp har tagits kring termerna som rör drift och underhåll
  • Samordning av termer med BKK har lett till att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats.
  • Det har funnits ett behov att se termerna generellt utifrån hur de används.

Utgångspunkten för översynen har varit att endast termer som är väsentliga för att skapa tydlighet i Aff-avtal och och/eller har en Aff-specifik innebörd bör vara en del av Aff-definitioner.

För att göra det lättare att se de förändringar som gjorts sedan Aff-definitioner 10 finns det en sammanställning av termer som utgått, tillkommit och reviderats. 


Art nummer: 6503622

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Aff Service AB

Antal sidor: 11

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik