Funktionskontroll av ventilationssystem

en vägledning för fastighetsägare

I lager

Pris: 80 kr + moms

Snabb leverans

Den första januari 1992 trädde lagen om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i kraft. Lagen omfattar det befintliga byggnadsbeståndet, men ska också användas vid ny- och ombyggnad. Denna skrift vill underlätta för fastighetsägarna att budgetera och genomföra den obligatoriska funktionskontrollen. AK


Art nummer: 6906186

Utgivningsår: 1993

Utgivare: Arkitekt och Ingenjörsföretagen

Antal sidor: 20

Kategori: Installationer