SIS HB 323:2011 VFB Vägledning eldning med fasta bränslen

Vägledning för anläggningar avsedda för eldning med fasta bränslen (VFB) SIS HB 323:2011

Författare: Stenqvist Per-Åke

Tryckt bok, I lager

Pris: 695 kr + moms

Snabb leverans

VFB är en svensk vägledande sammanfattning av europeiska harmoniserade standarder vad gäller hantering och förbränning med fasta bränslen. Den ger även råd och exempel på god svensk teknisk praxis baserade på bland annat de gamla Fastbränsleeldningsanvisningarna (FBEA).

Här behandlas utrustningskrav som berör pannanläggningar avsedda för produktion av ånga, hetvatten eller varmvatten. Kraven omfattar bränslehantering, eldningssystem, rökgassystem samt ask- och slaggutmatningssystem.

Vägledningen är tillämpbar på anläggningar för såväl fossila som biobaserade bränslen. För säkerhetsutrustning avsedd att skydda de tryckbärande anordningarna mot otillåtet tryck, temperatur, nivå mm hänvisas till ”Vägledning för säkerhetsutrustning vid pann- och värmeväxlaranläggningar (VSU).


Författare: Stenqvist Per-Åke

Art nummer: 6053053

Utgivningsår: 2011

Utgivare: SIS Förlag

ISBN: 9789171628091

Antal sidor: 89

Kategori: Installationer

Fler titlar av samma författare