6579181_large_enova

AFS 2006:1 Asbest

Tryckt bok, I lager

Pris: 105 kr + moms

Snabb leverans

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Föreskrifterna syftar till att förebygga ohälsa när det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm i arbetet. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2006. Samtidigt upphävs AFS 1996:13.


Art nummer: 6579181

Utgivningsår: 2006

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789179304669

Antal sidor: 36

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter