6579271_large_enova

AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete

Tryckt bok, I lager

Pris: 77 kr + moms

Snabb leverans

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Planering, undersökning och riskbedömning ska göras innan berg- och gruvarbete påbörjas. Hänsyn ska tas till geologiska, bergtekniska och bergmekaniska förhållanden som behövs för ett säkert arbete. Riskbedömningen ska vara skriftig. Arbetsmetoder och utrustning ska väljas som förebygger ohälsa och olycksfall. Mer att läsa om i föreskriften: ventilation, fordon, transportvägar, tippställen, utrymning, undsättning och brandskydd med mera. Börjar gälla 1 december 2010.


Art nummer: 6579271

Utgivningsår: 2010

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789179305253

Antal sidor: 32

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter