afs_2017_3_anvanding_och_kontroll_av_trycksatta_6679048

AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Tryckt bok, I lager

Pris: 112 kr + moms

Snabb leverans

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss använding av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning.


Art nummer: 6679048

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789179306458

Antal sidor: 50

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter