ra_anlaggning_20_byt_6361232

RA Anläggning 20

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

RA Anläggning 20 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 20 och MER Anläggning 20.

Några viktiga nyheter i RA Anläggning 20:

  • byggnadsverks- och byggdelskoder utgår
  • nya koder och texter för muddringsarbeten
  • infört metod för att bestämma om massor ska klassas som flytbenägna och även möjlighet att kravställa särskilda behandlingsåtgärder
  • Y-kapitlet helt omstrukturerat
  • råd avseende utjämningsmagasin och markvärmesystem

Till RA Anläggning 20 (Råd och Anvisningar) hör även referensverket AMA Anläggning 20 och MER Anläggning 20 (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 20 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.

Leverans beräknas ske vecka 20.


Tryckta bokens artikel nr: 6361231

E-bokens artikel nr: 7761231

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789179170189

E-bokens ISBN: 9789179170219

Antal sidor: 608

Kategori: Program, projektering, beskrivning