pbl_utg_3_6215013

PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Författare: Hagander Carl-Gustaf, Mattsson Nancy

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 582 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 466 kr + moms

Snabb leverans

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas.

Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med kommentarer, exempel och illustrationer för att underlätta förståelsen.
Boken förmedlar också på ett lättbegripligt sätt PBLs bakgrund och koppling till andra lagar som berör samhällsbyggandet. Ett fylligt register, som kombinerar begreppsförklaringar och sidhänvisningar, bildar en uppslagsdel och snabb ingång till texten.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Författare: Hagander Carl-Gustaf, Mattsson Nancy

Tryckta bokens artikel nr: 6215013

E-bokens artikel nr: 7772153

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789179170271

E-bokens ISBN: 9789179170288

Antal sidor: 288

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter