ama_anlaggning_20_byt_6361230

AMA Anläggning 20

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 390 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 2 710 kr + moms

Snabb leverans

AMA Anläggning är referensverket som används man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med arbetet med RA Anläggning 20 och MER Anläggning 20.

I AMA Anläggning 20 finns nu omfattande förändringar för att anpassa till vad som är relevant för branschen att ställa krav på i dag. I nya versionen finner man särskilda koder för muddring, något som tidigare saknats då schakt i vatten genom muddring istället beskrivits under vanliga schaktkoder.

Några viktiga nyheter i AMA Anläggning 20:
  • nya koder och texter för muddringsarbeten i både jord och berg
  • infört överbyggnadskoder för dränerande markbeläggningar
  • avsnitten med markbeläggningar och släntbeklädnader har genomgått stora förändringar med avseende på bland annat krav på material och utförande
  • nya koder linjeavvattning
  • allmän översyn av toleranskrav
  • justerade principritningar

Totalt har det gjorts cirka 700 ändringar i BSAB-koderna.

Till referensverket hör även RA Anläggning 20 (Råd och Anvisningar) och MER Anläggning 20 (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 20 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.

Leverans beräknas ske vecka 20.


Tryckta bokens artikel nr: 6361230

E-bokens artikel nr: 7761230

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789179170172

E-bokens ISBN: 9789179170202

Antal sidor: 797

Kategori: Program, projektering, beskrivning