Arkitektur

Alla titlar

rita_bostader_6039737

Rita bostäder

Boken handlar om bostadsritande och bostadskvalitet, från del till helhet, från dörrslagning till rumssamband och fasadutformning.Håkan Trygged från KUB arkitekter presenterar elva bostadsprojekt...

Pris: 252 kr + moms

stadsbilden_6039734

Stadsbilden

Här kan läsaren skaffa sig en uppfattning om hur husen, kvarteren, stadsdelarna vuxit fram i samklang med geografin och naturen i Göteborg. Särskilt ligger betoningen i framställningen på tiden 1900 fram till våra dagar...

Pris: 308 kr + moms

goran_lindahl_ett_annat_perspektiv_6039731

Göran Lindahl - ett annat perspektiv

Göran Lindahl (1924-2015) var under en lång period, från 1950-talet och fram till sin död, en tongivande och allmänt högt respekterad gestalt. Hans många projekt och skrifter speglar det händelserika skeendet då det svenska samhället och särskilt beb...

Pris: 339 kr + moms

mariaberget_6039730

Mariaberget

Boken tar oss med på en historisk rundvandring till denna sevärda del av Stockholm. Mariaberget , eller Kattberget som det tidigare kallades, har på gott och ont alltid varit en otillgänglig del av staden...

Pris: 166 kr + moms

handbok_i_inredning_och_styling_6039723

Handbok i inredning och styling

Hur tänker inredare och stylister? Finns det smarta knep att ta hjälp av? Boken förklarar grundläggande tumregler, tips och rekommenderade mått. Konkreta användbara recept som alla kan ha glädje och nytta av, oavsett stil och smak.

Pris: 257 kr + moms

vastra_hamnen_6984035

Västra Hamnen

Följ med på en vandring i Malmös västra hamnområde som genomgick en fullständig omvandling i och med bomässan Bo01. Boken är en guide till arkitektur, djurliv, ekologi, byggnadskonst och mycket annat som dagligen lockar ett stort antal besökare till ...

Pris: 424 kr + moms

ur_sprickorna_i_spegeln_6984034

Ur sprickorna i spegeln

Den "dekonstruktiva arkitekturen" lanserades för envärldspublik på en utställning på Museum of Modern Art i NewYork 1988. Denna utställning utgör utgångspunkten för författarens analys av dekonstruktion...

Pris: 199 kr + moms

ett_program_for_arkiteturforskning_6984011

Ett program för Arkitekturforskning

Arkus tog år 2000 fram ett program för arkitekturforskning. Fokus var arkitekternas kunskapsbehov, exempelvis att praktiker kan få hjälp av forskare att belysa angelägna problem och utveckla bättre lösningar...

Pris: 150 kr + moms

the_western_harbour_6984033

The Western Harbour

Följ med på en vandring i Malmös västra hamnområde som genomgick en fullständig omvandling i och med bomässan Bo01. Boken är en guide till arkitektur, djurliv, ekologi, byggnadskonst och mycket annat som dagligen lockar ett stort antal besökare till ...

Pris: 424 kr + moms

space_syntax_6984031

Space syntax

”Space syntax - ett analysverktyg för planering och utvärdering av arkitektur och byggd miljö” handlar om en metod som försöker hitta mätbara samband mellan människors beteenden och byggd miljö...

Pris: 170 kr + moms

fargens_yta_och_djup_6984012

Färgens yta och djup

Hur uppfattar vi förhållandet mellan synförnimmelsen av färg och materialet färg? Gertrud Olsson försöker på en och samma gång betrakta synintrycket och materialet färg...

Pris: 254 kr + moms

byggnadsmaleriets_farger_6984008

Byggnadsmåleriets färger. Material och användning

Det svenska ordet färg kan stå för både kulör och material. ”Byggnadsmåleriets färger” handlar om byggnadsfärger som material och riktar sig till alla som vill få en större förståelse för hur olika färgtyper är uppbyggda och varför de beter sig på et...

Pris: 254 kr + moms

att_fortjana_sin_roll_6984004

Att förtjäna sin roll?

Arkitekturen i samtiden kan sägas ha dubbla existenser. Ansedd som skapare av attraktiva värden men inte alltid med särskilt hög ranking i beställares budgetar...

Pris: 212 kr + moms

arkitekturens_ismer_6984003

Arkitekturens ismer

Stilskiften i arkitekturen har alltid debatterats och det har alltid varit en kamp mellan rätt och fel, gammalt och nytt. Författaren försöker svara på vad som är en ism, hur den uppstår och varför...

Pris: 207 kr + moms

arkitekters_verktyg_6984002

Arkitekters verktyg

I "Arkitekters verktyg" undersöker arkitekten Jonas Runberger verktygen och arkitekters förhållande till representationen av idéer som man avser ska materialiseras i det byggda...

Pris: 265 kr + moms

modernist_estates_europe_6139007

Modernist Estates - Europe

From the pre-war Viennese Werkbund Estate (designed by the likes of Gerrit Rietveld and Adolf Loos), the post-war Swiss Siedlung Halen (by Atelier 5) to more recent builds such as the Medina Complex in Eindhoven (Neave Brown), Modernist Estates: Euro...

Pris: 331 kr + moms

stockholm_sub_6039716

Stockholm Sub

Stockholms tunnelbana är världsunik tack vare sin arkitektur och konstnärliga utsmyckning. Fotografen Chris M. Forsyth ger oss via sina 57 bilder en unik tillgång till detta underjordiska universum...

Pris: 338 kr + moms

stora_boken_om_upsala_ekeby_6039711

Stora boken om Upsala-Ekeby 1940-1978

Boken är ett bildrikt referensverk om keramiken från Upsala-Ekeby. Tusentals vaser, skålar, fat och andra bruksföremål presenteras i bild, med detaljerade faktauppgifter och prisuppgifters om gäller antikmarknaden idag.

Pris: 446 kr + moms

lifting_the_gaze_6039703

Lifting the Gaze

Lifting the Gaze is an examination of how architecture affects the ways we live, learn and work. It provides reflections on the possibility of bringing forth new communities and new collaborations in spite of differences and in spite of people’s indi...

Pris: 259 kr + moms

tio_byggnader_som_definierade_1960_talet_6039703

Tio byggnader som definierade 1960-talet

Varje decennium lämnar efter sig byggda spår som kan fortsätta berätta. Det här är tio berättelser – skrivna av författare, skribenter och arkitekturhistoriker – från ett decennium genom några av dess hus...

Pris: 249 kr + moms

hus_mot_himlen_hallbar_hybris_6039702

Hus mot himlen - Hållbar hybris?

I sexton kapitel belyser en bred skara forskare och praktiker höghusen som fenomen och ingrediens i stadsmiljön utifrån arkitektoniska, naturvetenskapliga och ingenjörsmässiga perspektiv, i planeringsprocesser och i diskussioner i media...

Pris: 294 kr + moms

25 av 278