planera_for_effektiv_lokal_o_energianvandning_6020413

Planera för en effektiv lokal- och energianvändning

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

Den energisnålaste kvadratmetern är den vi aldrig behöver bygga. Som fastighetsägare kan detta tyckas självklart men det är ett tankesätt som kan visa sig problematiskt i praktiken.

I ”Planera för en effektiv lokal- och energianvändning” finns strategiskt stöd för planering och effektivt nyttjande av lokaler ur ett energiperspektiv. I skriften kan du bland annat läsa om olika faktorer som påverkar lokal- och energianvändningen.

Du kan också läsa om olika åtgärder för att på bästa sätt hantera dessa faktorer. För att enkelt kunna följa upp energiarbetet finns också ett kapitel som hanterar olika jämförelsetal så att fastighetsorganisationer effektivt kan se sina förbättringar.


Art nummer: 6020413

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175851327

Kategori: Administrativ förvaltning