T 12:89 Skador på hus. Grunder

Tryckt bok, I lager

Pris: 278 kr + moms

Snabb leverans

Denna handbok behandlar skador på alla typer av grunder (källargrunder, kryprumsgrunder, platta på mark) för alla typer av hus. Den behandlar hur skador uppkommer, hur de skall åtgärdas och hur man förebygger skadorna. Boken är lämplig som handbok, uppslagsbok och lärobok för såväl yrkeskunniga som noviser.


Art nummer: 6601014

Utgivningsår: 1989

Utgivare: Byggforskningsrådet

ISBN: 9154050693

Antal sidor: 201

Kategori: Förvaltning