luftboken_650_6108128pg

Luftboken. Luftrörelser och täthet i byggnader

Författare: Bankvall Claes

Tryckt bok, I lager

Pris: 413 kr + moms

Snabb leverans

”Luftboken. Luftrörelser och täthet i byggnader” beskriver uppkomst av luftrörelser och strömningsvägar i materialskikt och otätheter samt deras betydelse för byggnaden. Byggprocess, utförande och bruksskedet behandlas i särskilda avsnitt. Boken ger läsaren den överblick som krävs för att se samband och orientera sig i dessa frågor.

Dagens sammansatta konstruktioner och styrda ventilation har inneburit nya förutsättningar. Boken tar på ett informativt och lättillgängligt sätt upp hur luftrörelser och lufttäthet påverkar byggnadens beständighet, energieffektivitet och innemiljö.

”Luftboken. Luftrörelser och täthet i byggnader” vänder sig till alla som vill bygga och använda byggnaden rätt – från beställare, projektörer och entreprenörer till förvaltare och brukare. Den är också lämplig som kurslitteratur vid universitet och högskolor.


Författare: Bankvall Claes

Art nummer: 6108128

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144085005

Antal sidor: 173

Kategori: Installationer