hyreslagarna_6039679

Hyreslagarna i lydelsen 2018. Utg 11

Författare: Skorup Ulf, Underskog Tomas

Tryckt bok, I lager

Pris: 839 kr + moms

Snabb leverans

Hyreslagen med flera lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem, med eller utan juridisk utbildning, som kommer i kontakt med hyresfrågor.

I boken beaktas lagändringar till och med juni 2018. Refererade domar och andra rättsfall redovisas och det gäller bland annat även inte publicerade hovrättsdomar avseende både lokal- och bostadshyra.


Författare: Skorup Ulf, Underskog Tomas

Art nummer: 6039679

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Karnov Group

ISBN: 9789176106761

Antal sidor: 384

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter