Arbetsmiljö

Alla titlar

sakerhet_6097409

Säkerhet - Tysta boken / 5-pack

En bilderbok om säkerhet - tydlig för alla oavsett språk. Informationsbilder om säkerhet på bygget som når ut till alla oavsett språk - I boken visas tydligt med bilder på hur man jobbar säkert på byggarbetsplatsen...

Pris: 125 kr + moms

arbetsmiljo_for_chefer_6565196

Arbetsmiljö för chefer. Utg 9

Skriften är ett praktiskt hjälpmedel som ger struktur för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Boken vänder sig till chefer och ger svar, vägledning och metodik för att arbeta med chefsfrågor inom arbetsmiljöområdet.

Pris: 350 kr + moms

rehabilitering_och_arbetsmiljo_6144070

Rehabilitering och arbetsmiljö

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbets­tagaren från att förlora sin anställning...

Pris: 413 kr + moms

arbetsmiljo_2020_6039803

Arbetsmiljö 2020

Arbetsmiljö 2020 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2020 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter...

Pris: 115 kr + moms

arbete_och_teknik_6565195

Arbete och teknik på människans villkor. Utg 4

Boken ger högskolestuderande grundläggande kunskaper för att i sina framtida yrkesroller kunna utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmågor och begränsningar.

Pris: 560 kr + moms

ebr_halsa_miljo_sakerhet_6014064

EBR Riskhantering i arbetsmiljö. HMS-U22:19

Avsikten med handboken är att säkerställa att riskhantering som utförs bidrar till en säker arbetsmiljö och bidrar till effektivitet inom företaget genom hög framdrift, leveranssäkerhet och avkastning...

Pris: 650 kr + moms

arbetsmiljoansvar_och_straffansvar_6096824

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

I en viss situation kan det vara en person som har arbetsmiljöansvaret och en annan som straffas. Den här skriften beskriver skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar.

Pris: 60 kr + moms

sa_forbattras_verksamhetens_6096823

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö

Vägledningen innehåller råd och rekommendationer som är till hjälp när du ska följa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Skriften är uppdelad i två delar: Introduktion med överblick och sammanhang Vägledning med råd och rek...

Pris: 120 kr + moms

ett_engagemang_for_alla_6039729

Ett engagemang för alla

Guiden ger konkreta tips för ökad tillgänglighet, beskriver olika typer av funktionsnedsättningar och delar erfarenheter från andra organisationer.

Pris: 108 kr + moms

lagom_krav_pa_arbetsmiljon_6080007

Lagom krav på arbetsmiljön

Sedan 2008 finns möjlighet för arbetsgivaren att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsdomstol. Studien i boken redovisar vilka krav Arbetsmiljöverket kan ställa på arbetsgivare och var gränserna går för arbetsgivarens rättsliga arbets...

Pris: 379 kr + moms

battre_arbetsmiljo_handbok_bam_6565194

Bättre arbetsmiljö - BAM Handbok. Utg 14

I boken får läsaren de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats.Handboken tar upp såväl den fysiska arbetsmiljön som den psykosociala...

Pris: 350 kr + moms

jobba_praktiskt_mot_krankande_sarbehandling_6565193

Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Handboken är praktiskt inriktad och ger chefer, medarbetare, skydds- och arbetsmiljöombud tips på hur kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning kan förebyggas och hanteras på jobbet. Boken utgår från Arbetsmiljölagen.

Pris: 150 kr + moms

checklista_for_bra_arbetsmiljoarbete_6053601

Checklista för bra arbetsmiljöarbete

Skriften är ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor och är en hjälp för att klara certifieringskraven i ISO 450001. Läsaren får också konkreta tips på utvecklingsmöjligheter för arbetsmiljöarbetet.

Pris: 595 kr + moms

hardplaster_arbeta_pa_ratt_satt_6565191

Härdplaster. Utg 6

"Härdplaster" är ett utbildningsmaterial som ger de kunskaper som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter. Boken är uppdelad i tre delar, en del med information som särskilt vänder sig till dem som arbetar praktiskt med härdplaster, en del ...

Pris: 300 kr + moms

handbok_systematiskt_arbetsmiljoarbete_6565189

Handbok. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Utg 3

”Handbok. Systematiskt arbetsmiljöarbete” utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och beskriver hur kraven kan omsättas i ett praktiskt arbetsmiljöarbete...

Pris: 300 kr + moms

praktisk_affarsekonomi_6039675

Praktisk affärsekonomi. För chefer och entreprenörer

Praktisk affärsekonomi ger kunskaper, metoder, råd och verktyg för att förbättra en verksamhets lönsamhet. Boken går igenom balans- och resultaträkning, betydelsen av en väl genomtänkt budget och rätt urval av nyckeltal...

Pris: 255 kr + moms

arbetsmiljo_i_praktiken_6116216

Arbetsmiljö i praktiken. Handbok för chefer

Boken tar avstamp i arbetsmiljölagen, förklarar bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet och tar även upp flera av arbetsmiljöverkets föreskrifter...

Pris: 305 kr + moms

beteendebaserd-sakerhet-vinnare-arets-bok-2018

Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbranschen

VINNARE ÅRETS BOK 2018!"En pedagogiskt upplagd bok som reder ut varför vi gör som vi gör och hur vi borde tänka vad gäller säkerhet. I en ingenjörsdriven bransch styrd av ekonomi och hårda fakta, ger boken ett nytt och vidare perspektiv med fokus på ...

Pris: 342 kr + moms

arbetsmiljo_handbok_for_chefer_skyddsombud_6039662

Arbetsmiljö - handbok för chefer och skyddsombud

Boken ger en samlad och inte alltför komplicerad bild av vad som gäller. Boken gör inte anspråk på att täcka in hela det arbetsmiljömässiga området och fokuserar på de vardagliga, praktiska arbetsmiljöfrågorna.

Pris: 374 kr + moms

bam_chefens_och_skyddsombudets_roll_6565188

BAM Chefens och skyddsombudets roll. Bättre arbetsmiljö

Allt arbetsmiljöarbete bygger på samverkan mellan chefer, skyddsombud och medarbetare. Chefens och skyddsombudets roller och deras arbetsuppgifter med arbetsmiljöfrågor beskrivs i skriften...

Pris: 150 kr + moms

ss_iso_45001_2018_6053598

SS-ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö

En organisation ansvarar för sina arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, liksom för andra personer som kan påverkas av organisationens verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda såväl fysisk som mental hälsa, dvs...

Pris: 1 575 kr + moms

skyddsombudsratt_6068188

Skyddsombudsrätt. Utg 5

Skyddsombudsrätt ger en översikt över arbetsmiljörätten. Den tar upp frågor om företagshälsovård, arbetsskador och rehabilitering samt arbetsmiljöbrott...

Pris: 400 kr + moms

kommunikation_samverkan_och_forandringsarbete_6565185

Kommunikation, samverkan och förändringsarbete

Att kommunicera problem och frågor kring arbetsmiljön på ett genom tänkt sätt kan vara utgångspunkten för ett förändrat och förbättrat arbetesmiljöarbete...

Pris: 200 kr + moms

asbest_i_bostader_6587183

Asbest i bostäder

Det finns fortfarande mycket asbest kvar i byggnader byggda före 1982. Med skriften vill SABO sprida kunskap om de krav som finns i lagstiftningen för hantering av asbest...

Pris: 150 kr + moms

jobba_praktiskt_med_organisatorik_6565184

Jobba praktiskt

Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och omfattar områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling...

Pris: 200 kr + moms

25 av 42