Introduktion. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Introduktion. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

I häftet ”Introduktion. Systematiskt arbetsmiljöarbete” beskrivs kortfattat innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Skriften ger en snabb orientering i frågan och väcker tankar om hur man kan arbeta med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Häftet kan användas av alla som deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall kan förebyggas och arbetsmiljön bli tillfredsställande. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av kvalitetsarbete för att åstadkomma en bra verksamhetsmiljö.

En mer omfattande vägledning till att arbeta systematiskt med arbetsmiljön finns i ”Handbok. Systematiskt arbetsmiljöarbete”.


Art nummer: 6565159

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173651578

Antal sidor: 12

Kategori: Arbetsmiljö