ekologisk_kompensation_6111077

Ekologisk kompensation

Tryckt bok, I lager

Pris: 139 kr + moms

Snabb leverans

Miljöbalken innehåller flera bestämmelser om kompensationsåtgärder i samband med påverkan på naturmiljön. Skriften Ekologisk kompensation, från Naturvårdsverket, riktar sig i första hand handläggare på länsstyrelserna och kommunerna. Bestämmelserna har olika tillämpningsområde och ställer i viss mån olika krav på kompensationsåt­gärdernas inriktning, omfattning och lokalisering.

Handboken ska kunna bidra till ökad användning av ekologisk kompensation och en mer enhetlig tillämpning av bestämmelserna.


Art nummer: 6111077

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162001797

Antal sidor: 111

Kategori: Energihushållning