Tillgänglighet

Alla titlar

bygg_ikapp_6270007

Bygg ikapp. Utg 7

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar...

Pris: 685 kr + moms

Tillgänglighetsinventering i flerbostadshusbeståndet

Tillgänglighetsinventering i flerbostadshusbeståndet

Rapporten ”Tillgänglighetsinventering i flerbostadshusbeståndet” är en uppföljning av det politiska delmål som ska se till att fler kommuner genomför tillgänglighetsinventeringar av sitt flerbostadshusbestånd...

Pris: 100 kr + moms

6123002_large_enova

Enkelt avhjälpt

Människors möjlighet att delta i samhället påverkas av hur gator, torg och publika lokaler är utformade. Vi behöver kunna ta oss fram, komma in och ta del av utbud och service...

Pris: 240 kr + moms

6570001_large_enova

Tillgänglighet och kulturarv

Den här boken och dvd:n bygger på det tillgänglighetsarbete som Statens fastighetsverk (SFV) bedriver i våra kulturarvsmiljöer - här två pilotprojekt: Läckö slott och Wrangelska palatset...

Pris: 635 kr + moms