Tillgänglighet

Alla titlar

bygg-ikapp-7470008

Bygg ikapp. Utg 6

Att göra miljön tillgänglig och användbar”Bygg ikapp” är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar...

Pris: 670 kr + moms

Tillgänglighetsinventering i flerbostadshusbeståndet

Tillgänglighetsinventering i flerbostadshusbeståndet

Rapporten ”Tillgänglighetsinventering i flerbostadshusbeståndet” är en uppföljning av det politiska delmål som ska se till att fler kommuner genomför tillgänglighetsinventeringar av sitt flerbostadshusbestånd...

Pris: 100 kr + moms

tillgangliga_skolor_6020386

Tillgängliga natur- och kulturområden

Skyddade natur- och kulturmiljöer är en värdefull del av det svenska landskapet och är en resurs för samhället. Skyddade områden ska – enligt politisk ambition – vara tillgängliga och komma allmänheten till del, även personer med funktionsnedsättning...

Pris: 190 kr + moms

ett_samhalle_for_alla_650_6200801

Ett samhälle för alla

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 667 kr) I ”Ett samhälle för alla” framhäver författaren Lilian Müller vikten av en långsiktig strategi, helhetstänkande och ökad samverkan som viktiga ingredienser för att åstadkomma tillgänglighet för alla...

Pris: 95 kr + moms

6123002_large_enova

Enkelt avhjälpt

Människors möjlighet att delta i samhället påverkas av hur gator, torg och publika lokaler är utformade. Vi behöver kunna ta oss fram, komma in och ta del av utbud och service...

Pris: 240 kr + moms

6570001_large_enova

Tillgänglighet och kulturarv

Den här boken och dvd:n bygger på det tillgänglighetsarbete som Statens fastighetsverk (SFV) bedriver i våra kulturarvsmiljöer - här två pilotprojekt: Läckö slott och Wrangelska palatset...

Pris: 635 kr + moms