afs-_lilla_prisbok_2019_6517029

ÅFs lilla prisbok 2019

I lager

Pris: 475 kr + moms

Snabb leverans

Priserna i denna prisbok är avsedda som vägledning i tidiga skeden, till exempel vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggkostnader


Art nummer: 6517029

Utgivningsår: 2019

Utgivare: ÅF Cost Management

Antal sidor: 50

Kategori: Projektering, upphandling