Projektledning. Utgåva 2

Projektledning. Utg 2

Författare: Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina

Tryckt bok, I lager

Pris: 459 kr + moms

Snabb leverans

I ”Projektledning” får du lära dig grunderna i projektledning. Boken beskriver hur du som projektledare kan arbeta med olika slags projekt – oavsett om de har ett tydligt mål eller om de utgår från en vision.

Projekt finns idag i alla slags verksamheter. För att visa hur olika slags projekt kan ledas presenteras fem exempel: Spårvägsprojektet, Pacemakerprojektet, Kick-off-projektet, Stadsutvecklingsprojektet och Lönsamhetsprojektet. Med hjälp av dessa återkommande exempel behandlas planering av projekt med avseende på tid, funktion och ekonomi; ledning och styrning av projekt; samt överlämning och avslut av projekt.

Bokens fokus är ledning av det enskilda projektet, men projektet sätts även in i ett större sammanhang – i förhållande till den organisation eller det företag där projektet befinner sig, och i förhållande till andra projekt som det enskilda projektet kan hänga ihop med.

I denna andra upplaga har författarna gjort revideringar efter den återkoppling de har fått från lärare och aktiva projektledare. Boken har också fått en ny struktur och har kompletterats med nya exempel och ny forskning inom området. Kapitel 5 om projektekonomi har uppdaterats på ett omfattande sätt.


Författare: Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina

Art nummer: 6116186

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Liber förlag

ISBN: 9789147114801

Antal sidor: 243

Kategori: Projektering, upphandling