6020328_large_enova

Fogmaterial för markbeläggningar. Egenskaper, utvärderingar och rekommendationer

Tryckt bok, I lager

Pris: 205 kr + moms

Snabb leverans

Fogarna är en viktig och ofta förbisedd del av en beläggning. Nya sätt att använda och blanda både nya och mer beprövade material på gator, vägar, torg och gångbanor har medfört nya typer av påfrestningar på fogarna. Här redovisas undersökningar av olika fogars och fogningsmetoders egenskaper, särskilt när det gäller motståndskraft mot renhållning och ogräs. Skriften innehåller även en översikt av olika fogmaterials egenskaper samt rekommendationer för val av fogmaterial för olika ändamål.


Art nummer: 6020328

Utgivningsår: 2008

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789171643919

Antal sidor: 64

Kategori: Vägar och gator